Cabernet d'Anjou "Les Louresses"

Cabernet d'Anjou "Les Louresses"

New product

“ Le Louresses”

安茹卡本纳桃红葡萄酒- 卢翰斯

由品丽珠制成的柔顺桃红葡萄酒。这款酒在任何场合都值得赞赏:可以做午后的开胃酒,也可以在冷餐会与冷盘搭配,或与咸味/甜味美食想搭,还可以搭配由红色小水果制成的甜点。

暂无评论。

写评论

Cabernet d'Anjou "Les Louresses"

Cabernet d'Anjou "Les Louresses"